Ajuts tècnics

Ajuts tècnics

Prèvia sol•licitud de les assistents socials d’atenció primària , el SAD (servei d’atenció a domicili)  o altres serveis o entitats es fan demandes d’ajuts tècnics per les  persones grans.

Els voluntaris porten els ajuts els domicilis i els col.loquen quan es necessari.

 

Ajuts tècnics d’inversió

Creu roja a Manresa cedeix alguns suports tècnics a pesones majors de 65 anys ( grues, llits articulats… )