Centre Obert Casal-Ot

El centre Obert Casal-Ot, en conveni amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, acull cada dia 20 nens i nenes en situació de risc social, realitzant una tasca educativa a través de diferents activitats: Treball quotidià, celebració de festes populars, activitats extraescolars, sortides de cap de setmana, activitats d’estiu, entre d’altres, que duen a terme les educadores del centre juntament amb voluntariat de Creu Roja.

El centre obert es troba situat al Barri Vell de Manresa, on hi assisteixen infants del Barri Antic, Escodines i Vic-Remei, i es tracta d’un equipament social diürn, que pretén prevenir i compensar dèficits psicosocials mitjançant una tasca educativa fora de l’horari escolar.

Els usuaris del Centre Obert el Casal-Ot són nens i nenes entre 3 i 12 anys, en situació de risc social, provinents de famílies desestructurades o amb dificultats econòmiques i/o socials, així com també les seves famílies.

Els diferents casos poden ser derivats pels EBASP (Equip Bàsic d’Atenció Social Primària) dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa, o bé per l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència) del Bages i Berguedà.

Les activitats que es porten a terme al Centre Obert es poden classificar en les que es troben dins la rutina setmanal, així com: Hàbits (dutxes, bugaderia, berenars,…); Reforç escolar (seguiment amb voluntariat i coordinacions amb els tutors); Activitats extraescolars (informàtica, biblioteca, psicomotricitat, tallers d’art…); Activitats de lleure (jocs, tallers, teatre,…); Seguiment educatiu dels infants (seguiment de la família, coordinacions amb l’EBASP, amb l’EAIA,…). I les activitats que són més esporàdiques o bé puntuals, com: Activitats de lleure (excursions, celebracions de festes com Sant Jordi, celebracions dels aniversaris dels infants del Casal-Ot,…) i festes de final de trimestre amb famílies i voluntariat. A l’estiu, les activitats que s’ofereixen són de caràcter lúdic, tot proporcionant serveis que no s’ofereixen durant el curs escolar, com àpats, sortides i excursions de tot el dia, piscina, etc.

Destaquem el treball amb famílies, que assisteixen un cop per setmana al centre per realitzar activitats conjuntes amb els infants i els tallers d’art. Aquests són una base per poder desenvolupar un projecte d’educació emocional, ja que a través de l’art es poden canalitzar diverses emocions.

no images were found

[ic_add_posts category=’novetats-casalot’]