Cooperació Internacional

És un dels eixos de l’activitat de Creu Roja a Catalunya i un dels components principals de la seva identitat.

La Missió de la Creu Roja és “Treballar amb les persones vulnerables”, la cooperació internacional constitueix, doncs, la projecció exterior d’aquest compromís, i és un component fonamental de la seva acció envers la Pau.

A la dècada dels 70 es comença a impulsar la cooperació de CR Espanyola amb altres Societats Nacionals, primant la col•laboració en les crides internacionals de socors de la Federació Internacional de la CR i la Mitja Lluna Roja (FICR) i el Comitè Internacional de la CR (CICR).

A Catalunya es va crear i impulsar a partir de l’any 1996, però des de 1994 ja es va començar a promoure alguns projectes amb l’1% del pressupost de les diferents Assemblees locals/comarcals, provincials i Autonómica de la CR a Catalunya.

En les Assemblees locals/comarcals de la xarxa territorial é son es desenvolupa l’activitat del voluntariat, que es pot concretar en diferents accions:

  • Creació i participació de grups locals de voluntariat de Coop. Internacional
  • Participació en els Consells Municipals de solidaritat i cooperació
  • Participació en Fires de solidaritat
  • Participació en les convocatòries municipals de projectes de cooperació al desenvolupament.
  • Accions de Sensibilització:
    • Disseny i posada en marxa de campanyes de sensibilització
    • Difusió de les campanyes d’acció humanitària que CR porta a terme.

[ic_add_posts category=’novetats-cooperacio’]