Donacions projectes infància

Els projectes d’atenció directa a la infància de Creu Roja a Manresa vetllen per garantir que els infants i adolescents, provinents de famílies en situació de vulnerabilitat, puguin desenvolupar-se de manera integral i amb les mateixes oportunitats que els  altres infants.

Per aconseguir-ho, a través de les diverses activitats que es duen a terme es tenen en compte aspectes com són l’educació en valors, l’educació emocional i l’educació per la salut.

Un dels pilars de l’atenció dels projectes d’infància és garantir un berenar de qualitat, nutritiu, variat i adaptat a les necessitats de creixement de cada etapa.

Tot això es fa en vetllant perquè els espais estiguin adaptats a la pedagogia activa i al mateix temps esdevinguin acollidors i familiars.

Cada tarda es realitzen activitats d’art, esportives, de joc de taula, de joc simbòlic, d’higiene personal, de rutines, … que permetin el desenvolupament individual i personal de cada infant i adolescent.

Col·labora. Fes la teva donació aquí