Dones en dificultat social

PROGRAMA INANNA

El projecte va dirigit a dones que han sofert situacions altament traumàtiques les quals afecten greument la seva capacitat per a dur una vida normalitzada.

Per tal de dotar a aquestes dones d’eines per superar tots aquells condicionants que provoquen que no puguin dur una vida plena des de Creu Roja a Manresa oferim una atenció integral a través d’una primera acollida en la qual s’aborden els temes socio-econòmics i psicològics que les afecten així com una especial atenció a dotar-les de tècniques per a controlar l’angoixa, la por i l’aïllament social que la majoria pateix.

Si bé l’objectiu final en tots els casos és que acabin integrant-se en els diferents recursos locals que existeixen, entenem que les dones participants del projecte no estan actualment amb capacitat per a participar-hi plenament necessitant al començament una atenció i seguiment molt més personalitzada i específica. Des de Creu Roja a Manresa pretenem oferir aquesta atenció, dotar-les d’eines per tal que puguin assumir altre cop les regnes de la seva vida d’una manera sana i  a partir d’aquí, reintegrar-se a la nostra societat. El projecte pretén ser multidisciplinar i dut a terme majoritàriament per personal voluntari de Creu Roja a Manresa.