Formació bàsica institucional

FORMACIÓ BÀSICA INSTITUCIONAL ON-LINE
ACCÉS: a través de la pàgina web: www.creuroja.org

DURADA

8 hores

DESTINATARIS

Voluntaris i voluntàries, personal nou laboral, col·laboradors/es estables
Tota persona interessada en el tema.

REQUISITS

Tenir fets els 16 anys i haver fet l’entrevista d’informació-captació si és per a aspirants a voluntariat.

TITULACIÓ/ACREDITACIÓ

Certificat acreditatiu del curs

BREU DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs que facilita el coneixement bàsic de la nostra institució a les persones que s’hi incorporen per assumir el seu compromís d’acord amb els fins i principis de Creu Roja.

OBJECTIUS

 • Conèixer la història de Creu Roja.
 • Conèixer l’organització de Creu Roja.
 • Conèixer els principis fonamentals de Creu Roja.
 • Conèixer el concepte de voluntariat.
 • Conèixer els drets i deures del voluntariat a Creu Roja.
 • Informar dels diferents plans d’intervenció de Creu Roja a l’actualitat.
 • Descobrir les falses expectatives.

CONTINGUTS

El Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja

 • Context històric i del pensament
 • Estructura del Moviment Internacional de la Creu Roja
 • Fonamentació ideològica
 • El Moviment Internacional de la Creu Roja a l’actualitat
 • Símbols i reconeixement de la Creu Roja
 • Dret Internacional Humanitari i els Drets Humans

La Creu Roja Espanyola

 • Origen i estructura actual
 • Finançament
 • Recursos Humans
 • Creu Roja Joventut

El Voluntariat

 • Els voluntaris
 • Marc normatiu
 • Drets i deures
 • Compromís i participació
 • La formació a Creu Roja Espanyola

Universalitat i Plans d’Intervenció

 • Plans d’Intervenció de Creu Roja Espanyola
 • Pla d’Interevenció Nacional
 • Pla de Cooperació Internacional

[ic_add_posts category=’novetats-formacio’]