Gent Gran

L’àmbit d’atenció al col·lectiu de Gent gran inclou els següents serveis:

Teleassistència a domicili  i mòvil (TAD I   TAM)

És un servei de teleassistència domiciliària per via telefònica pensat  per a persones grans amb dependència o no,i persones discapacitades que…

+ Ampliar informació

 

Localitzadors SIMAP ( Malalts d’alzheimer)

És un  sistema intel·ligent de monitorització d’alertes personals,es dirigeix, especialment, a les persones amb deteriorament cognitiu lleu o  moderat i a les famílies i cuidadors . Aquest servei té l’objectiu d’afavorir la …

+ Ampliar informació

 

Acompanyaments puntuals i quinzenals

El Voluntariat de Creu Roja realitza  acompanyaments puntuals (visites als metges) i seguiments quinzenals,(visites un cop a la setmana anar-los a visita o sortir a passejar )  a les persones grans del servei de TAD municipal com usuaris de la…

+ Ampliar informació

 

Ajuts tècnics

Prèvia sol•licitud de les assistents socials d’atenció primària , el SAD (servei d’atenció a domicili)  o altres serveis o entitats es fan demandes

d’ajuts tècnics per les…

+ Ampliar informació

 

Xerrades

Conjunt d’activitats planificades en el decurs d’un any, tenen com a finalitat promoure un envelliment saludable en totes les…

+ Ampliar informació

 

Kits d’alimentació per a la gent gran

Prèvia solicitud de serveis socials, xarxa sanitària o altres entitats es fan demandes de kits d’alimentació per…

+ Ampliar informació

 

Reparacions doméstiques

Prèvia sol•licitud de les assistents socials d’atenció primària , xarxa sanitaria i elSAD (serveid’atenció a domicili) es fan…

+ Ampliar informació

 

Activitats lúdiques

Voluntaris de Creu Roja realitzen  activitats extraordinàries, amb els diferents usuaris de l’entitat.  tant per usuaris. Fem aprox. 4 o 5 activitats anuals, normalment …

+ Ampliar informació

 

Tallers de memòria  a entitats

El projecte consisteix en realitzar activitats estimulatives amb les persones grans,  mitjançant la realització d’activitats relacionades amb la vida diària, el benestar personal, les aficions, els jocs o les relacions socials, amb la finalitat de…

+ Ampliar informació

 

Tallers de memòria a domicili

El projecte consisteix en realitzar activitats estimulatives amb les persones grans i el seu cuidador, mitjançant un tècnic que crearà i valorarà un pla d’activitats per a la persona gran i pel  voluntari. Aquest s’encarregarà de…

+ Ampliar informació

 

Projecte Intergeneracional.

A partir d’altres projectes que és realitzen a Creu Roja tant de gent gran com d’infància , hem detectat per una banda , l’aïllament que tenen algunes persones grans ( ja que moltes estan…

+ Ampliar informació

 

 

[ic_add_posts category=’novetats-gentgran’]