Infància

Centre Obert Casal-Ot

El centre Obert Casal-Ot, en conveni amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, acull cada dia 20 nens i nenes en situació de risc social, realitzant una tasca educativa a través de diferents activitats: Treball quotidià, celebració de festes populars, activitats extraescolars, sortides de cap de setmana, activitats d’estiu, entre d’altres, que duen a terme les educadores del centre juntament amb voluntariat de Creu Roja.

+ Ampliar informació

Ludoteca Ludugurus

La Ludoteca Ludugurus és un espai obert a tots els infants de 5 a 14 anys. L’objectiu és garantir el dret de l’infant i del jove al joc, col·laborant així en el seu desenvolupament integral, per això, la ludoteca està dotada d’un fons organitzat de jocs  i joguines i altres elements lúdics.

+ Ampliar informació

Joves Nucli Antic (JNA)

JNA és un projecte d’educació en medi obert. Es treballa a través d’activitats, principalment esportives, dirigides a aconseguir la inclusió social dels infants i joves i millorar la convivència entre aquests i la comunitat.

+ Ampliar informació

 

INFÀNCIA EN DIFICULTAT SOCIAL

Programa d’emergència per donar suport a l’alimentació infantil

Projecte d’ajudes econòmiques per al menjador escolar adreçat a alumnes d’educació infantil i primària (de P3 a 6è de primària) sota els paràmetres de risc d’exclusió social justificat sempre en un informe de valoració social fet pels professionals de Creu Roja.

 

Programa d’ajudes a la infància en situació de vulnerabilitat

Es basa en ajudes materials als infants de 3 a 12 anys per tal que la tornada a l’escola sigui el més normalitzada possible i els infants disposin dels llibres i la roba adequada. Les ajudes són per llibres de text i/o per vestuari.

 

Suport a l’alimentació

La Creu Roja es dóna suport a l’alimentació infantil a través dels berenars i sopars del  centre obert Casal-Ot i el projecte Joves Nucli Antic. Espais on, a més de contribuir a millorar els hàbits alimentaris saludables, es detecten necessitats i mancances vinculades a la mala alimentació dels infants i adolescents.