Intervenció Social

LLuita contra la probresa i l’exclusió social

Per tal d’ajudar a pal·liar situacions d’exclusió social que es donen al nostre territori, des de Creu Roja a Manresa s’ha creat…

+Ampliar informació

Immigració

Projecte d’acollida dirigit a persones nouvingudes, especialment a aquelles que estan sense un suport econòmic ni…

+Ampliar informació

Dones en dificultat social

El projecte va dirigit a dones que han sofert situacions altament traumàtiques les quals afecten greument la seva…

+Ampliar informació

Reclusos

El projecte és una alternativa lúdico-educativa dins el Centre Penitenciari dels Lledoners, on els infants que….

+Ampliar informació

Acolliment Familiar

Hi ha infants i adolescents que viuen una situació difícil: la seva família no en pot tenir cura i, aleshores…

+Ampliar informació