Kits d’alimentació per a la gent gran

Prèvia solicitud de serveis socials, xarxa sanitària o altres entitats es fan demandes de kits d’alimentació per a persones majors de 65 anys.