Lluita contra la pobresa i l’exclusió social

Els serveis que es realitzen són:

Programa de resposta immediata a emergències socials (PRIES)

Per tal d’ajudar a pal·liar situacions d’exclusió social  que es donen al nostre territori, des de Creu Roja a Manresa s’ha creat el programa de resposta immediata a emergències socials a fi de donar resposta ràpida i efectiva a situacions d’urgència social que es puguin presentar, així com la realització de campanyes de recollida de material social i la seva distribució posterior.

El programa actua en aquelles situacions d'emergència social que no estan sent ateses per cal altre servei, a través d'una primera acollida a on es detecta la necessitat més immediata de l'usuari/a i es valora quina és la resposta més adequada. Quan es detecta que una necessitat puntual i concreta no és atesa per cap entitat i servei es decideix la posada en marxa de campanyes específiques per a obtenir recursos o bé per a sensibilitzar la població sobre la situació de determinats col·lectius que estan patint especialment la crisis. Actualment les campanyes que es realitzen són:

Campanya de primera infància
Des de Creu Roja a Manresa fem recollida d'articles per a infants de 0 a 3 anys: Això inclou brèssols, mantes, menjar, bolquers… qualsevol article que es pugui fer menester en la criança d'un nen des de que neix fins als 3 anys.

L'únic que NO RECOLLIM ÉS ROBA I JOGUINES.

Campanya de recollida de productes higiènics
Tant per a la llar com d'ús personal.

Horaris de recollida: De dilluns a divendres, matins de 10 a 1. Dimarts, dimecres i dijous, de 5 a 7
Lloc de recollida: A la seu de Creu Roja a Manresa (Centre Flors Sirera, c/ Saleses, 10)

Vuelta al cole solidària
Iniciativa de la Fundación Solidaridad Carrefour i Creu Roja mitjançant la qual s'incentiva als clients dels centres comercials Carrefour a que donin material escolar a la Creu Roja, el qual serà destinat prioritàriament com a ajuda al col·lectiu d'infància i joventut en dificultat social. De tot el recollit, Fundación Solidaridad Carrefour en dobla la quantitat. La Campanya es realitza el primer cap de setmana de setembre de cada any, als centres Carrefour Manresa i Carrefour Sant Fruitós de Bages.

Campanya d'hivern
Recollida de mantes, jaquetes, abrics, i mitjons gruixuts per a ser repartits entre la població en situació d’extrema necessitat, per tal que puguin fer front al fred; Campanya de  Reis: recollida de joguines per fer-ne entrega a famílies en situació de necessitat. El voluntariat s’encarrega també de la seva distribució posterior.

+Consultar altres campanyes actives

Kits de suport social de proximitat

Davant del context de crisi, la Creu Roja es va plantejar l’any 2009 noves fórmules per ajudar les persones en situació de dificultat, a més de reforçar els projectes que ja desenvolupava fins aleshores per donar suport als col·lectius més vulnerables.

Va ser així com es va dissenyar el projecte de kits de suport social, lots que contenen productes per cobrir les necessitats bàsiques de les persones en situació vulnerable, especialment d’alimentació i higiene.

Els kits representen una ajuda puntual, que s’ofereix a les persones de manera temporal fins que no poden entrar al circuit habitual d’ajudes socials o fins que no surten de la seva situació precària en què es troben.

L'entrega de kits es fa de forma coordinada amb la resta d'entitats socials del territori.

+Descarregar PDF amb la presentació dels Kits de suport social

Serveis d'emergència social

L'augment de persones sense sostre als nostres carrers, degut principalment a la situació de crisi que estem vivint, ha provocat que …

+Ampliar informació