Localitzadors SIMAP ( Malalts d’alzheimer).

És un  sistema intel·ligent de monitorització d’alertes personals,es dirigeix, especialment, a les persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat i a les famílies i cuidadors .

Aquest servei té l’objectiu d’afavorir la seva autonomia individual col·lectiva , la seva participació i integració social i de contribuir, de manera general, a millorar la seva qualitat de vida .

La tasca del voluntari es fer l’acompanyaments a persones que ho sol·licitin i si es necessari fer tallers de memòria.