Les educadores del centre obert CASAL-OT expliquen l’experiència de les activitats d’art a la trobada anual de FEDAIA.

El centre obert de Creu Roja a Manresa, el Casal-Ot, amb conveni amb l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, és un servei social diürn per infants que es troben en situació de risc o desemparament, però que amb seguiment personal i familiar tenen capacitat per canviar aquesta situació. Aquest mes de març el Casal-Ot ha fet 19 anys de treball amb infància en risc social de la ciutat de Manresa.

El passat 20 d’abril, les dues educadores del centre obert Casal-Ot van assistir a la Trobada anual de centres oberts. Aquest any, la temàtica era l’EDUCACIÓ EMOCIONAL.Per aquest fet, les educadores del centre van explicar la seva experiència de com es treballen les emocions a través de l’art. Aquest és un nou projecte que el centre va engegar el passat mes de  setembre i que està sent un èxit ja que els infants estan molt contents i motivats.

D’aquesta manera, es treballen diverses tècniques artístiques (pintura, escultura, ceres, etc) i diversos autors (Miró, Picasso, Van Gogh, Kandinsky, Mondrain, i un llarg número d’artistes). Hem pogut conèixer la seva vida i la seva obra. Però, el més important ha estat que a partir d’aquestes tècniques i autors, hem pogut treballar les emocions com per exemple, com ens sentim, què ens volen transmetre els autors, la por, l’alegria, la sorpresa, la tranquil·litat, etc. Podem afirmar que aquesta experiència està sent molt interessant pels infants, voluntariat i educadores del centre. Per aquets motiu, a principis de juliol, amb tot el material realitzat es confeccionarà una exposició a la Biblioteca del Casino de la
ciutat de Manresa.