Creu Roja a Manresa prioritza l’atenció a la infància en risc

  • La intenció principal és l’atenció integral dels infants i joves cobrint les màximes necessitats bàsiques (educació, alimentació, higiene i hàbits).
  • El projecte Alimenta’t amb gust rep una ajuda de la Fundació agrupació mútua per garantir els berenar diaris de 50 infants i joves dels projectes Casal-ot i JNA.

 

 

Impacte de la Crisi en la infància i l’entorn escolar.

Creu Roja a Catalunya publica el quart estudi sobre la vulnerabilitat d BIBLIO15 013 e Creu Roja, en aquest cas sobre l’Impacte de la crisi en la infància i l’entorn escolar.

La infància ja és el col·lectiu amb la taxa de pobresa més alta a Catalunya. Un 26,4% dels infants catalans viuen sota el llindar de la pobresa, enfront del 19,1% de la mitjana de la població, segons dades de l’Idescat de desembre de 2012.

Entre les persones que reben aliments o productes de primera necessitat de la Creu Roja, que l’any passat van sumar un total de 214.869 beneficiaris arreu de Catalunya, fins a 61.525 (28,63%) són infants. Si a Catalunya 1 de cada 4 infants és pobre, a la Creu Roja 1 de cada 3 persones que rep ajut bàsic és un infant.

Els resultats del 4rt estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat mostren que el 55% dels infants de les famílies enquestades viuen en condicions de privació material severa i el 75% viuen en llars amb tots els membres adults a l´atur o en situació d’inactivitat, la majoria dels quals ja han exhaurit la prestació. Pel que fa a indicadors econòmics, 1 de cada 6 infants presenta una situació de pobresa molt alta i, d’aquests, un 20% viu en llars sense cap tipus d´ingrés o que compten amb els familiars o amics com a únic recurs. Aquesta és una situació extremadament fràgil pel fet de dependre, en el millor dels casos d’uns ingressos que, no només són insuficients, sinó que tenen data de caducitat.

A Creu Roja a Manresa per pal·liar l’impacte de la crisi entre la infància en situació de vulnerabilitat i facilitar que puguin normalitzar la seva situació, ha desenvolupat fins ara tot un seguit d’accions i projectes que es detallen a continuació:

 Projecte d’ajudes a la infància en situació de vulnerabilitat

El mes de juliol de 2012, la Creu Roja va desenvolupar per primera vegada el Projecte d’ajudes a la infància en situació de vulnerabilitat per distribuir ajudes a les famílies en situació de risc destinades a l’adquisició de vestuari, llibres i material escolar. Concretament, es van distribuir

75 beques de vestuari i 8 beques en llibres i 122 infants van rebre material escolar.

Aquest any està pendent d’assignar el nombre total d’infants que rebran beques de llibres.

I s’iniciarà una recollida de material escolar a les llibreries durant el més d’agost, ja que es preveu que augmentaran les demandes de material escolar.

Programa d’emergència de suport a l’alimentació infantil

La Creu Roja va iniciar el mes de novembre de 2012 el Programa d’emergència de suport a

l’alimentació infantil, amb l’objectiu d’ajudar a cobrir la quota del menjador escolar d’infants en situació de vulnerabilitat d’arreu de Catalunya. El curs passat, 8 infants en situació de vulnerabilitat han rebut  aquest tipus de suport de la Creu Roja a Manresa. A partir de setembre de 2013 es continuarà amb un total de 8 infants, si bé alguns casos han variat.

Creu Roja vol garantir la continuïtat de l’ajuda alimentària als infants que ja han rebut beques de menjador de la institució humanitària durant aquest curs escolar. Els beneficiaris de la campanya són un total de 19 infants que ja rebien les beques de menjador de la Creu Roja, a més d’altres nens i nenes en situació de risc que participen als projectes d’infància de Creu Roja a Manresa (Casal-ot i JNA). Aquesta campanya es desenvolupa entre el 22 de juny i l’11 de setembre.

IMG_1106_1

Mitjançant aquesta campanya, la Creu Roja proporciona a les famílies amb infants a càrrec i en situació de vulnerabilitat targetes, que poden bescanviar per aliments en comerços de proximitat, a més d'un kit d'higiene bucal per cada infant.

 

 

 

 

 

 

Atenció a la petita infància

Des de Creu Roja a Manresa es recullen materials necessaris per la criança de nadons i infants fins a 3 anys (bressols, cotxets, cadiretes, caminadors, etc.) posteriorment es redistribueix a les famílies que no es poden permetre aquests estris tant necessaris per la cura dels infants. L’any 2012 es van atendre un total de 42 famílies, aquest any 2013 ja s’han atès 31 famílies.

Alimenta’t amb gust

menja bé (10)

Davant la necessitat alimentària detectada en els infants dels projectes Casal-ot i JNA, s’han ideat activitats relacionades amb l’eix de la salut, especialment l’alimentació. L’activitat principal són els berenar diaris que reben els infants que participen a ambdós projectes. Les educadores dels projectes consideren els berenars han  de ser saludables, variats i complerts.

A més, entorn d’aquesta activitat, s’han plantejat altres activitats de conscienciació i d’educació en hàbits saludables com: xerrades de salut dental, xerrada d’alimentació, taller de cuina saludable, cinefòrum, tallers, manualitats, xerrada familiars, jocs i gimcana de salut.

Aquest projecte fins al mes de juny comptava amb el suport de l’ajuntament de Manresa, el pla d’ajuda alimentària de la Unió Europea i Fons propis de Creu Roja. Al més de juliol, Fundació agrupació mútua va concedir a aquest projecte el seu suport econòmic.

 

Totes aquestes activitats i projectes no serien possibles sense el suport del voluntariat i socis i sòcies de l’entitat.