PROPERA PARADA: CASAL-OT 20 ANYS

Aquest any 2013, hi ha una celebració important al centre obert Casal-Ot: fa 20 anys que es va crear el projecte tal i com es coneix en l’actualitat. En els inicis, el Casal-Ot era un projecte de caps de setmana ubicat a l’escola Renaixença, que tenia per objectiu donar suport als infants més desafavorits de la nostra ciutat. Després de tres anys de treball en caps de setmana, des de Creu Roja a Manresa es va veure la necessitat de queel projecte pogués créixer:

  • ampliar els dies d’intervenció amb els infants (de dilluns a divendres)
  • professionalitzant-lo amb la presència d’educadors/es socials
  • suport a la tasca educativa per part de voluntariat de l’entitat.
  • més activitats encaminades a la prevenció i a la normalització.

Durant aquest 20 anys, hi ha hagut canvis en el servei. El Casal-Ot s’ha anat adaptant als temps: com el treball individualitzat amb cada menor, l’obertura del centre en èpoques de vacances escolars, noves maneres de treballar el suport a l’escolaritat, l’entrada de les famílies a través de l’activitat d’espais familiars, paper més actiu del voluntariat, activitats conjuntes amb altres projectes de la Creu Roja i amb entitats del barri/ciutat … tot, amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei i adaptar-lo a les necessitats del moment.

S’ha escollit el lema: “Propera parada: Casal-Ot 20 anys” perquè el Casal-Ot és un centre amb un pes específic dins del món dels serveis socials de la ciutat de Manresa. Volem aturar-nos un moment, com una parada, per tal de fer aquesta celebració. Donar a conèixer el projecte als ciutadans, celebrar-ho amb les persones que d’una manera directa o indirecte hi estan treballant (o hi han treballat) i amb els infants que són el principi i la finalitat del projecte. Cal comentar, però que no és el final del trajecte; el camí continua amb la creació de noves activitats, projectes, entrada de nous infants, voluntariat, etc.

Per celebrar els 20 anys, s’han preparat una sèrie d’actes que detallem:

  • Festa al Casal-Ot amb els infants, voluntariat de Creu Roja a Manresa i famílies actuals (22 de març). Realització d’una gimcana i d’un pastís d’aniversari.
  • Concurs de dibuix per les escoles: Què és per a tu la Creu Roja? Exposició dels dibuixos a la Biblioteca del Casino del 6 a 17 de maig. Entrega de premis el dia 8 de maig, Dia Internacional de la Creu Roja.
  • Festa infantil adreçada a les entitats de lleure, a la plaça de Milcentenari, el dia 8 de juny, de les 17:00 hores a les 19:00 hores. A càrrec del grup d’animació infantil Rònkola, que estrenarà el seu nou espectacle “Monstruari”. També hi haurà jocs, tallers i berenar.
  • 20 anys, 20 històries. Amb la participació de treballadors, voluntariat de la Creu Roja, famílies i infants que han tingut contacte amb el centre podran explicar la seva vivència personal sobre el Casal-Ot.