El Casal-Ot realitza un taller sobre nutrició per als pares i mares del centre

El Centre Obert el Casal-Ot de Creu Roja a Manresa va realitzar una xerrada-taller per a pares i mares del centre per treballar l’alimentació i nutrició infantil. Vam comptar amb la dietista i nutricionista Cristina Lliró, la qual va explicar la importància dels diferents àpats, com alimentar bé als fills i filles, i quins aliments son aquells que hem de descartar de la dieta com per exemple tetrabrick de sucs, begudes energètiques i estimulants, etc. Va ser una xerrada en la qual els pares i mares van participar i es van interessar sobretot per com poder nutricióoferir una alimentació correcte als fills/es amb els pocs recursos dels quals disposen. Des del Casal-Ot percebem com a dret i necessitat bàsica que els infants tinguin accés a una alimentació equilibrada per tal que puguin créixer i desenvolupar-se amb les garanties necessàries.

Amb aquest taller, es continua la iniciativa de fer una xerrada trimestral per als pares i mares usuaris del Casal-Ot a càrrec d’especialistes sobre diferents temes (conflictes, alimentació, afectivitat, etc.). Aquestes activitats tenen per objectiu oferir coneixements i recursos als adults en relació amb els seus fills i filles.