Ocupació

 

 

 

 

Puentes hacia el empleo: itinerarios por la igualdad promou la igualtat d’oportunitats i de tracte al mercat laboral de dones molt allunyades del mateix que pateixen discriminació múltiple i/o pertanyen a col·lectius en risc, especialment responsables de famílies monomarentals, víctimes de violència de gènere, immigrants i/o majors de 45, amb baixa o nul·la qualificació, sense experiència laboral o escassa o amb feines precàries, o amb experiència i/o formació, però desqualificades amb els requeriments actuals, desig de normalitzar activitats professionals no declarades, sortir de tradicionals nínxols laborals o millora d’ocupació dins d’aquests sectors per ser treballadores pobres.

 

OBJECTIUS

Apropar al mercat de treball a les dones molt allunyades millorant la seva ocupabilitat i el seu accés a la feina incidint en la reducció de la bretxa de gènere.

OBJECTIUS OPERATIUS:

1.Motivar y apoderar a les dones per a abordar l’itinerari amb major seguretat, confiança i protagonisme.

2.Orientar a les dones per a que puguin prendre decisions sense biaix de gènere dotant d’eines suficients i adaptades a noves maneres de recerca que els permetin de manera autònoma i amb major protecció accedir al Mercat de Treball

3.Enfortir competències bàsiques, transversals i tècnic professionals requerides pel mercat de treball amb aliança amb el teixit empresarial per a situar-les en millors condicions per a la contractació

4.Reducir la bretxa digital de gènere per a la participació de dones en dificultat social en un mercat en transformació digital

5.Apropar les demandes del sistema productiu a la realitat sociolaboral de les dones amb majors dificultats que busquen feina lluitant contra la discriminació de gènere

6.Fomentar xarxes personals de recolzament i apoderament, xarxes professionals de les dones per a ampliar el seu accés a la informació i a les oportunitats laborals

7.Facilitar la participació en les actuacions a través d’ajudes i mesures complementàries de conciliació corresponsable.

Finançat per:

 

 

 

 

 

ESPAI DE RECERCA ACTIVA DE FEINA

Aquest espai pretén donar suport a les persones en el seu procés de recerca activa de feina i/o formació, per tal de potenciar la igualtat d’oportunitats d’accés al mercat laboral a través de les TIC i incrementar l’autonomia dels participants.

 

  • Informació laboral bàsica
  • Sessions individuals per la recerca de feina, recursos formatius i altres recursos territorials d’orientació laboral (mapa de recursos de la localitat)
  • Suport en l’actualització del currículum vitae i en la carta de presentació
  • Tallers de recerca de feina per Internet
  • Actualització i recolzament en la consulta de webs per a la recerca de feina
  • Sessions grupals d’orientació
  • Tutorització de trucades telefòniques vinculades a la recerca de feina
  • Intercanvi d’experiències entre participants i voluntariat
  • Recolzament en la realització de llistats d’empreses del territori
  • Suport individualitzat del voluntariat de Creu RojaHorari: Dilluns i divendres de 10 a 12