Ocupació

CLUB DE FEINA

El Club de feina o també anomenat “espai de recerca activa de feina” pretén donar suport a les persones en el seu procés de recerca activa de feina i/o formació, per tal de potenciar la igualtat d’oportunitats d’accés al mercat laboral a través de les TIC i incrementar l’autonomia dels participants.

 • Informació laboral bàsica
 • Sessions individuals per la recerca de feina, recursos formatius i altres recursos territorials d’orientació laboral (mapa de recursos de la localitat)
 • Suport en l’actualització del currículum vitae i en la carta de presentació
 • Tallers de recerca de feina per Internet
 • Actualització i recolzament en la consulta de webs per a la recerca de feina
 • Sessions grupals d’orientació
 • Tutorització de trucades telefòniques vinculades a la recerca de feina
 • Intercanvi d’experiències entre participants i voluntariat
 • Informació sobre l’estat del mercat laboral: nous filons d’ocupació i/o ofertes mes demandades.
 • Legislació laboral bàsic
 • Recolzament en la realització de llistats d’empreses del terrirori
 • Suport individualitzat del voluntariat de Creu Roja

Horari: Dimecres i divendres de 10 a 13 al Portal

PROJECTE ENDAVANT

Aquest projecte s’emmarca dins dels programes d’itineraris integrals d’inserció que porta a terme la Creu Roja.

L’objectiu principal és la millora de l’ocupabilitat i l’apropament al mercat de treball de persones més allunyades del mercat laboral que es trobin en situació d’atur. Es treballa amb la metodologia d’itineraris personalitzats d’inserció, amb les fases d’orientació, formació i inserció.