Programa d’aliments per a la solidaritat

El Programa d’Aliments és un pla anual de la UE, que depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en l’àmbit estatal. El pla es divideix en quatre fases de distribució i, normalment, la quarta i última etapa de repartiment té lloc a principis de l’any següent. Creu Roja és una de les principals entitats gestores arreu de l’Estat.