Projecte Intergeneracional

A partir d’altres projectes que és realitzen a Creu Roja tant de gent gran com d’infància , hem detectat per una banda , l’aïllament que tenen algunes persones grans ( ja que moltes estan soles i sense un entorn familiar) i d’altre banda la desconeixença d’alguns infants de la saviesa de les persones grans que  seu entorn (la persona gran no és un estorb sino una un món ple de saviesa) .

Per això des de  Creu Roja creiem necessari el.laborar projectes on les persones grans no se sentin aillades , tinguin el seu reconeixement i els infants sapiguen que tenen al seu entorn persones que també han estat infants, han anat a l’escola i tenen una gran saviesa.

Aquest projecte pretén unir aquests els nens i les persones grans  i així evitar l’aïllament d’aquests.