Reclusos

ESPAI DE JOC LLEDONERS

El projecte és una alternativa lúdico-educativa dins el Centre Penitenciari dels Lledoners, on els infants que visiten als seus familiars poden gaudir d’una estona de lleure, i al mateix temps, se’ls ofereix un espai més acollidor i normalitzat durant l’espera a les visites programades als seus familiars.  S’ofereix  als infants de 3 a 12 anys els dissabtes al matí de 10.30 a 12.30 hores.

TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

falta info