Reparacions doméstiques

Prèvia sol•licitud de les assistents socials d’atenció primària , xarxa sanitaria i elSAD (serveid’atenció a domicili) es fan demandes  de petites reparacions domèstiques . Els voluntaris reparen les anomalies del domicili .