SENSIBILITZACIÓ, DRETS HUMANS I COOPERACIÓ INTERNACIONAL