Sensibilització

Es tracta d’un conjunt d’accions dirigides a promoure activitats que afavoreixin una millor percepció de la societat vers els problemes que afecten als països en desenvolupament i que estimulen la solidaritat i la cooperació activa amb els mateixos.

L’Assemblea, a través de diferents accions, com exposicions, xerrades, cine fòrums, ha fet arribar aquesta realitat a un gran nombre de persones.

Amb aquestes accions de s’ha pretès, d’una banda, propiciar el coneixement de les causes de la desigualtat i el canvi d’actituds i compromís davant la realitat, i d’altra, promoure la participació activa del voluntariat com a motor de la nostra activitat.

[ic_add_posts category=’novetats-sensibilitzacio’]