Serveis d’emergència social

Observatori Permanent per a detectar i fer seguiment de persones sense sostre al nostre territori.

L’augment de persones sense sostre als nostres carrers, degut principalment a la situació de crisi que estem vivint, ha provocat que des de Creu Roja s’estigui vetllant la situació de les persones que es troben en aquesta situació per tal de poder anar ajustar més adequadament les respostes que donem a nivell de territori a aquest fet. Durant el mes de març es va dur un recompte de persones sense sostr,e conjuntament amb la Fundació Rosa Oriol, a través d’un rastreig  a peu de carrer. Paral·lelament, es manté una base de dades que s’actualitza setmanalment de les persones que actualment es troben en aquesta situació.

Servei de Suport psico-social en emergències i catàstrofes

El Servei està plantejat com un suport a Socors i Emergències. Davant catàstrofes o emergències vàries que impliquin l’actuació de Protecció Civil i del nostres equips sanitaris, el grup pot ser cridat per a donar un suport logístic i fer un acompanyament psicoemocional als afectats.