Teleassistència a domicili i mòvil (TAD I TAM)

És un servei de teleassistència domiciliària per via telefònica pensat  per a persones grans amb dependència o no,i persones discapacitades que volen rebre resposta immediata en qualsevol situació d’emergència o de necessitat derivada d’aquesta. Només cal  prémer un botó i  immediatament s’ estableix contacte directe amb la Central Receptora de Creu Roja . La tasca del voluntari es de fer acompanyaments a les persones que ho solicitin.